Saját magam gondoskodtam arról, hogy ha véget ér az élet, hogyan búcsúztassanak.

Megkímélem családomat, rokonaimat a rengeteg adminisztratív utánjárástól és a hirtelen pénzkiadástól.

Ha eljön majd az a nap, akkor valóban az emlékekre tudnak koncentrálni.

Ismerje meg a MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár szolgáltatásait, gondolja végig ezeket a kérdéseket is!
previous arrow
next arrow
Slider

Koronavírus miatti rendkívüli intézkedések a Pénztárnál

 

Végelszámolói felhívás nyilatkozattételre

Tisztelt Pénztártagunk!                                                                                

Korábban tájékoztattuk Önt, hogy  pénztárunk közgyűlése elhatározta a Pénztár Végelszámolás útján történő, jogutód nélküli megszűnését

A végelszámolás ideje alatt a Pénztár elérhetőségei nem változnak. 2020. január 1-től a Pénztár új tagot nem fogad és a tagdíjbefizetéseket sem fogadja, illetve azt visszautalja. A Pénztár szolgáltatást nem nyújt a végelszámolás kezdő időpontját követően. A korábban befizetett tagdíjaknak a fedezeti tartalékra jutó hányadát a tagok egyéni számlájára felosztottuk, a közösségi szolgáltatási számlákat pedig megszüntettük.

A tagsági jogviszonnyal és az egyéni számlára felosztott összeggel kapcsolatos teendőit az alábbiakban találja:

Felhívom figyelmét, hogy Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 45/A § 7. bekezdése alapján az egyéni számláján nyilvántartott egyenlege rendezéséről és tagsága megszűntetésének módjáról Önnek

A POSTAI ÚTON KIKÜLDÖTT LEVÉL KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL KELL NYILATKOZNIA az alábbiakban ismertetettek szerint!

Önnek lehetősége van nyilatkozni, hogy

  • pénztári tagságát más pénztárba történő átlépéssel a továbbiakban is fenntartja (kérjük az átlépési nyilatkozatot két példányban kitölteni és Pénztárunknak elküldeni szíveskedjen)
  • egyösszegű kifizetést kér (kilépés a pénztárból) (kérjük az kilépési nyilatkozatot  kitölteni és Pénztárunknak elküldeni szíveskedjen)

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a megadott határidőben, illetve legkésőbb a végelszámolást lezáró közgyűlés időpontjáig nem nyilatkozik, a végelszámoló a tagságát megszünteti és a követelését a pénztár székhelye szerint illetékes járásbíróságon bírósági letétbe helyezi. Ebben az esetben a letétbe helyezés költségeit a követeléséből kell megelőlegezni.

Átlépés más pénztárba

A pénztári tag aktív döntése alapján más önsegélyező pénztárban vagy, egészség- és önsegélyező pénztárban, illetve – az Öpt. szerinti öregségi nyugdíjkorhatra betöltése esetén – nyugdíjpénztárban átlépéssel folytathatja tagságát. A fogadó pénztárt Önnek kell kiválasztania, és oda a belépést is kezdeményeznie kell.

A pénztárakról információkat itt tud keresni: https://intezmenykereso.mnb.hu/

A név mezőbe csak azt írja be, hogy „önsegélyező pénztár” vagy ha nyugdíjpénztárt keres, akkor „nyugdíjpénztár”, és kattintson a keresés gombra. a keresés eredményeként az összes működő pénztárt megtalálhatja.

Amennyiben az átlépési kérelem a Pénztárhoz a megadott határidőben érkezik meg, és a választott pénztárba is belépett, a tagsági jogviszony az átvevő pénztárban létrejön ugyan, de egyéni számla követelés (teljes egyenleg) csak a végelszámolás lezárása után utalható az átvevő pénztárhoz. Ez idő alatt a megtakarítás változatlanul befektetésre kerül. Ha az átlépés mellett dönt kérjük az átlépési nyilatkozatot töltse ki.

Egyösszegű kifizetés igénylése (Kilépés)

A pénztári tag aktív döntése alapján a végelszámolás lezárásával kérheti az egyösszegű kifizetést is. Ez a kifizetés nem minősül pénztári szolgáltatásnak (adó és járulékköteles jövedelem).

Amennyiben a kifizetési kérelem a Pénztárhoz a levélben megadott határidőben érkezik meg, a tagsági jogviszony megszűnik ugyan, de egyéni számla követelés csak a végelszámolás lezárása után utalható a tag javára.

A kilépéssel átutalt összeg a tag adó- és járulék köteles jövedelme!

Amennyiben a kilépéséről kíván nyilatkozni, kérjük a  kilépési nyilatkozatot töltse ki.

Kérjük a megadott határidőig tegye meg nyilatkozatát ezzel is elősegítve az eljárás minél gyorsabb lefolytatását és így a meglévő megtakarítása is hamarabb lesz felhasználható az Ön által választott formában a továbbiakban!

 

Közreműködését köszönjük.

Budapest, 2020. január 20.

Müller István, Végelszámoló

__________________________________________________________

Tájékoztatás a Pénztár Végelszámolásáról hozott döntésről

 

A MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár 2019. december 16-án Közgyűlést tartott, melyen a Közgyűlés elhatározta a Pénztár Végelszámolás útján történő, jogutód nélküli megszűnését.

A Végelszámolás kezdő időpontja 2020. január 01.

A Végelszámolás kezdő időpontjától módosult a Pénztár Alapszabálya is.

Az új Alapszabály értelmében a Pénztárban a Végelszámolás kezdő időpontjától új pénztári tagság nem létesíthető, a Pénztár tagdíjat nem fogad és szolgáltatást nem teljesít.

A Pénztár tagjai részére január első felében tájékoztatást küld a Végelszámolás miatt szükséges teendőkről.

Budapest, 2020. január  02.

A cookie-kat használunk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk honlapunkon.