Elmúlás

 

Az elmúlásról

Mi a teendő halálozás esetén?

Amikor közvetlen környezetünkben történik meg a baj, sokszor nem tudjuk, egészen pontosan mi a teendő. Az elintéznivalókat csak tovább tetézi a sokk, amit egy szerettünk elvesztése jelent. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi a teendő ilyen esetekben, így ha bekövetkezik az elkerülhetetlen, legalább azt tudni fogjuk, hova kell fordulnunk, és milyen kötelezettségeknek kell eleget tennünk.

Hol történik a halottvizsgálat?

A halál tényének megállapításához halottvizsgálat szükséges. Attól függően alakul az erre kötelezett személye, hogy hol történt az elhalálozás.

Amennyiben egészségügyi intézményben történt a haláleset, úgy ott kerül kiállításra a halott vizsgálati bizonyítvány, amely kiegészül az elhalálozásról felvett jegyzőkönyvvel.

Az otthon bekövetkező haláleseteteknél az ügyeletes orvos, vagy a háziorvos állapítja meg a halál tényét, vagyis az ő kötelezettsége, hogy a haláleset bejelentését követő hat órán belül megjelenjen a helyszínen ls kiállítsa a halottvizsgálati bizonyítványt-.

Előfordulhat, hogy közterületen történik a haláleset, ilyenkor a rendőrség értesítése a legfontosabb, ők pedig gondoskodnak arról, hogy orvos érkezzen a helyszínre.

 

Fontos: a haláleset bekövetkeztekor a hátramaradott a pénztártagoknak kiküldött kártyán szereplő ügyeleti számot hívva azonnal kapcsolatba lehet lépni a Szolgáltatóval, aki a halott-vizsgálati bizonyítvány birtokában a halott-szállítástól kezdve minden szükséges intézkedést meg tud tenni – a család az elhunyt emlékére tud koncentrálni. Ez a Kegyeleti Pénztár alapvető funkciója.

 

Bejelentés az anyakönyv vezetői hivatalban

A hozzátartozó kötelezettsége, hogy az elhalálozás helye szerinti anyakönyvi hivatalban bejelentse a halál tényét. A hivatal hívja fel a hozzátartozókat és az örököst a hagyatéki tárgyalás lefolytatására.

 

Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása

Az elhalálozási jegyzőkönyv, valamint a halott vizsgálati bizonyítvány birtokában kerülhet sor a halotti anyakönyvi kivonat kiállítására. Ez nélkülözhetetlen mind a temetéshez, mind a hagyatéki tárgyalás lebonyolításához. Az a területileg illetékes önkormányzat anyagkönyvi hivatala köteles kiállítani ezt, amelynek területén a haláleset történt – függetlenül attól, hogy az elhunytnak hol volt az állandó lakhelye, illetve hogy hol lesz a temetés.

Természetesen többféle irat is szükséges ahhoz, hogy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításra kerüljön, így szükség lesz a következőkre:

 • halott vizsgálati bizonyítvány
 • jegyzőkönyv az elhalálozásról ( kórházban történő elhalálozás esetén)
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája, anyakönyvi kivonata
 • amennyiben házas volt, úgy a házassági anyakönyvi kivonata
 • elvált esetében a válást igazoló okirata
 • özvegység esetében a korábban elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonataA Pénztár Szolgáltatója megfelelő megbízás birtokában teljes körűen el tud járni az Anyakönyvi Hivatalnál a halotti anyakönyvi kivonat ügyében, ez a szolgáltatási csomag része.

Mit tartalmaz a halotti anyakönyvi kivonat?

 • Gyakran előfordul, hogy ezek közül egy vagy több nem áll rendelkezésre, ilyen esetekben lehetőség van azok pótlására az illetékes hivatalnál.
 • a haláleset helye, ideje
 • az elhunytra vonatkozó olyan adatokat, mint a családi állapot, lakóhely, név, születési és házassági név, születési helye, ideje, szüleinek neve
 • a házastársra vonatkozó személyes adatokat
 • az elhunyt állampolgárságát
 • a bejegyzés pontos idejét