A lényeg

A lényeg

Részlet az Alapszabályból

: …. a Pénztárat a tagok megalapították …. abból a célból, hogy a pénztártagok elhalálozásakor a Pénztár … kegyeleti szolgáltatást, illetve részszolgáltatást nyújtson a hátramaradottak részére.”

A Pénztártag kitölti a Belépési Nyilatkozatot, elfogadja a Pénztár Alapszabályát és választ egy szolgáltatási csomagot, a Díjnyilatkozat kitöltésével vállalja az ehhez kapcsolódó tagdíj (alap és kiegészítő tagdíj) fizetését .

A belépéssel együtt – vagy akár később – a Pénztártag nyilatkozatot tehet, hogy elhalálozásakor hol és milyen kegyeleti szolgáltatással adják meg neki a végtisztességet. Ezt a nyilatkozatot a Pénztárral szerződésben álló Szolgáltató visszaigazolja.

Három év várakozási idő eltelte után a Pénztártag elhalálozása esetén (baleseti halál és Senior csomag esetén fél év várakozási idő után) a Hátramaradott a lehető leggyorsabban közli az elhalálozás tényét a Szolgáltatóval, amely a megfelelő dokumentumok és felhatalmazás birtokában az egyeztetés alapján teljes körben intézi a búcsúztatást a korábban választott Szolgáltatási Csomag összeghatárán belül . A költségeket a Szolgáltató a Pénztárral közvetlenül intézi. Természetesen a Szolgáltató a rendelkezésre álló kereten felül is teljesíthet, a hátramaradottal kötendő egyéni megbízás alapján.

A Pénztártag eldönti , hogy hol és milyen végtisztességben részesüljön – érvényesül az akarata, a gyász pillanatában ezzel nem kell a családnak foglalkoznia.

A Szolgáltató a temetéssel kapcsolatos minden adminisztratív teendőt elvégez – a család az emlékezéssel foglalkozhat.

A költségeket a Szolgáltató számolja el a Pénztárral – a Pénztártag ettől is megóvja szeretteit, gondoskodott magáról.