A temetésről

Fontos tudnivalók a temetésről

A temetés történhet egyházi, vagy világi szertartás szerint, illetve hagyományosan koporsóban, illetve hamvasztással. Ez utóbbi esetében lehetőség van a hamvak eltemetésére, azok elhelyezésére a temető erre a célra kialakított helyén, de igény szerint szét is szórhatóak azok. Ha az elhunyt még életében nyilatkozott arról, milyen temetésben részesüljön, akkor ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Egyetlen kivétel ez alól az, amikor ez anyagilag kivitelezhetetlen a hozzátartozók számára.

A Pénztártag kegyeleti szolgáltatással kapcsolatos nyilatkozatát a belépéskor, vagy tagsági jogviszonya fennállása alatt megteheti, módosíthatja. A haláleset bekövetkeztekor a tagsági jogviszony alapján a Pénztártag búcsúztatással kapcsolatos rendelkezései alapján kerül sor a végtisztesség megszervezésére.

Kinek kötelezettsége a temetés megszervezése?

A temetésről a kegyeleti törvény szerint a hátramaradottnak kell gondoskodnia (házastárs, Ptk szerinti egyenes ágbeli leszármazott, illetve élettárs). Amennyiben az elhunyt a Kegyeleti Pénztár tagja volt, a hátramaradott adhat megbízást a Pénztár Szolgáltatójának a temetés megszervezésére.

Engedély a hamvasztáshoz

A hamvasztáshoz az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat hamvasztási engedélye szükséges. Az ÁNTSZ formanyomtatványának kitöltése mellett a halott vizsgálati bizonyítvány is kell az eljáráshoz. Természetesen a Pénztár Szolgáltatója intézi a hamvasztással járó valamennyi ügyintézést.