Csomagok, díjak és díjfizetés

Szolgáltatási csomagok és éves tagdíjak

Bronz csomag 250 000 Ft éves tagsági díj: 36 ezer Ft
Ezüst csomag 500 000 Ft éves tagsági díj: 54 ezer Ft

(36 ezer Ft egységes tagdíj +18 ezer Ft kiegészítő tagdíj)

Gránit csomag 750 000 Ft éves tagsági díj: 72 ezer Ft

(36 ezer Ft egységes tagdíj + 36 ezer Ft kiegészítő tagdíj)

Senior csomag 400 000 Ft Éves tagsági díj: 420 ezer Ft – egyszeri díj

(36 ezer Ft egységes tagdíj + 384 ezer Ft kiegészítő tagdíj) 

Várakozási idő

A Bronz, Ezüst és Gránit csomagoknál baleseti halál esetén 6 hónap, egyéb okú halál esetén 3 év letelte után vehető igénybe a szolgáltatás.

A Senior csomagnál 6 hónap elteltével nyílik meg a szolgáltatás bármely okú halál esetén.

A tagdíj esedékessége, a díjfizetés módja

Az első éves tagdíj a belépési dokumentumok kitöltésével együtt esedékes függetlenül attól, hogy a belépés az év melyik időszakában történik. A továbbbi tagdíjak fizetésére  a tag az alábbi díjfeztési gyakoriságok közül választhat:

Éves: minden naptári évben az első negyedév végéig (március 31.) esedékes

Féléves : minden évben az első és a harmadik negyedévben esedékes (március 31. és szeptember 30.).

Negyedéves: az adott negyedév végéig esedékes a tagsági díj megfizetése

Díjfizetési módok:

  • Bank utalás a Pénztártag számlájáról a Pénztár számlájára (a pénztártag állandó megbízást ad a számlavezető banknak)
  • Csoportos beszedési megbízás (a Pénztártag adja a megbízást a Banknak, a Pénztár visszaigazolása után a Pénztár által indított lehívás alapján utalja a Bank a díjat a Pénztár számlájára)
  • Munkáltatónak adott megbízás alapján a munkabérből a munkáltató levonja és utalja a Pénztárnak
  • A tagdíj egészének vagy egy részének a munkáltatói általi átvállalásakor a Munkáltató közvetlenül a Pénztárnak utalja tagsági díjat

Figyelem!  Sárga csekk fizetésére nincs lehetőség!