Igénybe vétel

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A Pénztár a szolgáltatást az elhunyt pénztártag hátramaradottja részére nyújtja, annak a Pénztár felé történő szolgáltatási igénybejelentése alapján.

A szolgáltatást igénybe vevő hátramaradott kizárólag az elhunyt pénztártag közeli hozzátartozója lehet (Öpt.2.§ (4) bek. a) pontja szerint – azaz a Ptk. szerint meghatározott személyek, valamint az élettárs.

Az egyéni számlán a hátramaradott által benyújtott számlák után fennmaradó részre a pénztártag kedvezményezettet jelölhet ki (egy vagy több személy), ennek hiányában az összeg törvényes örököst (örökösöket)  illeti.