Közgyűlés

Ezúton tisztelettel meghívom a MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

KÖZGYŰLÉSÉRE.

 

Tervezett napirend:

  1. 2019-2021 évi Pénzügyi terv
  2. érintett Tisztségviselők lemondásának elfogadása
  3. új Igazgatótanácsi tag választása
  4. új Ellenőrző bizottsági tag választása
  5. az Ellenőrző bizottság új elnökének választása
  6. Egyebek

A közgyűlés időpontja: 2018. november 15. 10.00 óra

A közgyűlés helye: MOK Székház díszterme (cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.)

 

A közgyűlésen a MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár tagjai, akadályoztatásuk esetén az általuk teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formába foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjai szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztést a tagok részére hamarosan megküldjük, a napirendi pontokra vonatkozó iratok megtekinthetők 2018. november 07-től a Pénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest, Nyár u. 12.)

Kérem, hogy a közgyűlés eredményes munkáját személyes megjelenésével elősegíteni szíveskedjen.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja változatlan napirenddel és ugyanezen helyen 2018. november 15.-én 10 óra 15 perc, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A döntések fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. október 29.

MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa