A Pénztár szolgáltatása

Szolgáltatásaink

A Pénztár kizárólag a szociális kockázatok közé tartozó, a pénztártag elhalálozásával kapcsolatos kockázatok kezelésére nyújt szolgáltatást közösségi szolgáltatás és kiegészítő egyéni szolgáltatás formájában.

A Pénztártag a belépési nyilatkozaton a megjelölt Szolgáltatási  csomaghoz tartozó  egységes és kiegészítő tagdíj fizetésére vállal kötelezettséget, amelyről a Pénztár tagsági okiratot állít ki.  A szolgáltatási csomagot a pénztártag hátramaradottja akkor veheti igénybe, ha a várakozási idő letelt és a szolgáltatási feltételek (Alapszabály, Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat) fennállnak. A Pénztár szolgáltatási kötelezettségét közösségi szolgáltatás formájában teljesíti.

A Pénztár szolgáltatása a végtisztesség magadását és az ezzel járó költségeket foglalja magába.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdése értelmében:

A:

 • a temetésfelvétel,
 • az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,
 • a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
 • a ravatalozás,
 • sírhelynyitás és visszahantolás,
 • a sírba helyezés,
 • a halottszállítás,
 • a hamvasztás és az urnakiadás,
 • az urnaelhelyezés,
 • a hamvak szórása.

Továbbá:

B:

 • egyházi vagy polgári búcsúztató,
 • temetőn kívüli szállítás legfeljebb 50 km-ig,
 • az elhunyt hűtése 5 napon keresztül,

Valamint amennyiben az elhunyt törvény szerinti méltó végtisztessége az előzőek szerint garantált:

C:

 • sírhely
 • kripta megnyitása,
 • halott szállításnál kiemelt vagy nem rendszeresített jármű (pl. lovas hintó),
 • kiemelt búcsúztató (élő zene, vers)
 • temetőn kívüli szállítás 50 km-en felül
 • az elhunyt 5 napnál hosszabb hűtése
 • gyászlapok, virágkötészet

 

Fontos: az alap szolgáltatás az A csoportban felsoroltak a Szolgáltató visszaigazolása alapján mindenféleképpen részei  a szolgáltatási csomagnak. A B ill. C  csoportban lévő szolgáltatásokat akkor fedezi a Pénztár, ha a választott szolgáltatási csomag költségkeretében valamint az egyéni számlán a fedezet rendelkezésre áll.