Megoldás: a Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

A lényeg

Részlet az Alapszabályból

: …. a Pénztárat a tagok megalapították …. abból a célból, hogy a pénztártagok elhalálozásakor a Pénztár … kegyeleti szolgáltatást, illetve részszolgáltatást nyújtson a hátramaradottak részére.” A Pénztártag kitölti a Belépési Nyilatkozatot, elfogadja a Pénztár Alapszabályát és választ egy szolgáltatási csomagot, Bővebben

A Pénztár fő adatai

 
Név: MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár
Rövid név: MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár
Alapítás időpontja: 2016. november 16.
Engedély száma: H-EN-IV-15/2017
Tevékenységi engedély: 2018.Január 04
Nyilvántartási száma: 01-04-0000306
Adószáma: 18874510-1-42
Felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
Típusa: az 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár
Székhely: 1072 Budapest, Nyár utca 12.
Levelezési cím: 1072 Budapest, Nyár utca 12.
A pénztár számlavezetője: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000090-97230004
Könyvvizsgáló: ITAG Könyvvizsgáló Kft.
Aktuárius: Matuzsálem Kft. – Csordás Ferenc
Vezető testületek:
Igazgatótanács
Elnök dr. Széki Zsuzsanna
Tagok Folkmayer Tibor
Gaál Csaba
Müller István
Németh László

 

Ellenőrző Bizottság
Elnök dr. Éger István
Tagok dr. Farkas Gergely
Gelencsér László
Máthéné dr. Bertók Judit
 Püski András

 

A pénztár szolgáltatása

A Pénztár kizárólag a szociális kockázatok közé tartozó, a pénztártag elhalálozásával kapcsolatos kockázatok kezelésére nyújt szolgáltatást közösségi szolgáltatás és kiegészítő egyéni szolgáltatás formájában. Bővebben

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A Pénztár a szolgáltatást az elhunyt pénztártag hátramaradottja részére nyújtja, annak a Pénztár felé történő szolgáltatási igénybejelentése alapján. Bővebben

Szolgáltatási csomagok, tagsági díjak, díjfizetés, várakozási idő Bővebben

Tagdíjfizetés, díjfelosztás, közösségi számla, egyéni számla

A tagdíjat a Pénztártörvény szerint a tagsági viszony fennállásának teljes időtartama alatt fizetni kell. Bővebben

 Adójóváírás

A hatályos jogszabályok szerint az önkéntes pénztárakba befizetett díj 20 %-át adójóváírás formájában igénybe lehet venni azn éves adóbevalláskor. A kedvezmény több pénztárra (így a Kegyeleti, de az egészség – és a nyugdíjpénztárra is) vonatkozik, az összevont adójóváírás összege maximum 150 ezer Ft.