Megoldás: a Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

A lényeg

Részlet az Alapszabályból

: …. a Pénztárat a tagok megalapították …. abból a célból, hogy a pénztártagok elhalálozásakor a Pénztár … kegyeleti szolgáltatást, illetve részszolgáltatást nyújtson a hátramaradottak részére.” A Pénztártag kitölti a Belépési Nyilatkozatot, elfogadja a Pénztár Alapszabályát és választ egy szolgáltatási csomagot, Bővebben

A Pénztár fő adatai

 
Név: MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár
Rövid név: MOK Kegyeleti Önsegélyező Pénztár
Alapítás időpontja: 2016. november 16.
Engedély száma: H-EN-IV-15/2017
Tevékenységi engedély: 2018.Január 04
Nyilvántartási száma: 01-04-0000306
Adószáma: 18874510-1-42
Felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
Típusa: az 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár
Székhely: 1072 Budapest, Nyár utca 12.
Levelezési cím: 1072 Budapest, Nyár utca 12.
A pénztár számlavezetője: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000090-97230004
Könyvvizsgáló: ITAG Könyvvizsgáló Kft.
Aktuárius: Matuzsálem Kft. – Csordás Ferenc
Vezető testületek:
Igazgatótanács
Elnök dr. Széki Zsuzsanna
Tagok Folkmayer Tibor
Gaál Csaba
Müller István
Béres – Pikó György

 

Ellenőrző Bizottság
Elnök Püski András
Tagok dr. Farkas Gergely
Máthéné dr. Bertók Judit

 

A pénztár szolgáltatása

A Pénztár kizárólag a szociális kockázatok közé tartozó, a pénztártag elhalálozásával kapcsolatos kockázatok kezelésére nyújt szolgáltatást közösségi szolgáltatás és kiegészítő egyéni szolgáltatás formájában. Bővebben

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A Pénztár a szolgáltatást az elhunyt pénztártag hátramaradottja részére nyújtja, annak a Pénztár felé történő szolgáltatási igénybejelentése alapján. Bővebben

Szolgáltatási csomagok, tagsági díjak, díjfizetés, várakozási idő Bővebben

Tagdíjfizetés, díjfelosztás, közösségi számla, egyéni számla

A tagdíjat a Pénztártörvény szerint a tagsági viszony fennállásának teljes időtartama alatt fizetni kell. Bővebben

 Adójóváírás

A hatályos jogszabályok szerint az önkéntes pénztárakba befizetett díj 20 %-át adójóváírás formájában igénybe lehet venni azn éves adóbevalláskor. A kedvezmény több pénztárra (így a Kegyeleti, de az egészség – és a nyugdíjpénztárra is) vonatkozik, az összevont adójóváírás összege maximum 150 ezer Ft.